CompetentePLUS TD Services and Coaching
CompetentiePLUS Services PLC Opleiding Besturingstechniek
 

Coaching en Competentieverrijking

Coaching in de zin van competentieverrijking betreft in het algemeen een persoonlijke begeleiding met instructies over de te verrichten taken en het wijze van overdracht van werk, mede veiligwerken en een opgeruimde omgeving achterlatend.

Coaching is nodig en komt meestal voor bij nieuwe project-omgevingen en dus bij veranderende situaties. Belangrijk voor inleen- en ZZP- monteurs en installateurs. Zij hebben immers als nieuwkomer ondersteuning nodig eer zij doelgericht resultaten bereiken.

Vaklieden worden speciaal gecoacht in een specifiek te bepalen taken en verrichtingen om doeltreffend te werken in nieuwe en projectmatig omgevingen.

Vaklieden hebben hun voorkennis paraat, maar in een projectomgeving waarbij er vele expliciete handelingen voorkomen, worden van de teamleiders en de voorlieden onnodig veel inzet belast om de beoogde efficiëntie en resultaten te bereiken. Wij kunnen daarbij practische tips voordragen.

Vaak maken vaklieden zoveel brokken en veroorzaken misverstanden dat verrichte "werken" worden afgekeurd.

Zonder coaching is de verantwoording en daarmee dus ook de aansprakelijkstelling onmogelijk.

Men zegt gewoon:
"Is aan mij nooit gezegd".

Meer uitleg hieromtrent? Neem contact.

 

Trainingen van Vaklieden en managers in de BVE-sector. Beroeps Volwassenen Educatie

Trainingen voor veilig werken worden verzorgd aan de hand van standaard lesmateriaal en worden meestal klassikaal (in groepsverband) verzorgd voor diverse doelen. Deze Veiligheidstrainingen zijn korte doelgerichte cursorische opleidingen met vele praktijkvoorbeelden.

Aan de hand van eenvoudige toets-sessies worden de deelnemers geacht de instructies als parate kennis opgedaan te hebben. Deelnemers dienen met voldoende resultaat te kunnen weergeven klaar te zijn voor de te verrichten werkzaamheden op de plants. Daarbij krijgen zij eventueel een vermelding op hun EBB paspoort.( Het zogenoemde "Groeneboekje"), mede de Poorttoegang naar het plant. Geldigheidsduur van deze Poortinstructies zijn variërend per project, minimaal voor 6 maanden en maximaal tot 2 jaren.   

Trainingen en Coaching komen voor bij Technische Diensten en Taak-verrichtingen zoals bij Turnaround, (TA of TAR), Shutdowns, Maintenance, Onderhoud STOPS, enzovoorts.

Ook bij nieuwe Installaties van Industriële processen. Zoals nieuwe Industriële procesinstallaties in de Chemie en Petrochemie, Bulk- en Containers- haven en Utiliteit komen Trainingen en Coaching voor.

MEER weten hierover, ga naar Opleidingen 


Maar .........

Diverse OPLEIDINGEN en CURSUSSEN zijn in voorbereiding.
Deze zijn gebruikelijk bestemd voor de BVE-sector. BVE staat voor Beroeps Volwassenen Educatie. 


Opleiding MECHATRONCA is in voorbereiding. Meer informatie volgt spoedig: 


MECHATRONICA
Industriële Automatisering

Denk hierbij aan de toepassingen van PLC. Er zijn diverse afstudeer richtingen in voorbereiding.

Interesse gewekt? Lees meer over CP Mechatronica.