CompetentePLUS TD Services and Coaching
CompetentiePLUS Services PLC Opleiding Besturingstechniek
 
Enig zicht op Industriële Automatisering

Wenst u informatie over Leren en Werken of direct deelnemen aan de cursus CP Mechatronica met baan?

Met de opleiding CP MECHATRONICA kunt u zich specialiseren op het gebied van industriële automatisering.
Men kan zich specialiseren met Simatic S7 als:

  • Besturingstechnicus Programmer met Simatic S7 PLC systemen.

  • Besturingstechnicus PLC Technician/storingstechniek

  • Engineer CP Mechatronica, met als discipline Proces Control Engineer met Simatic PLC systemen.
    Hiermee bereikt u de gradatie van Siemens Solutions Partners.

Alle opleidingen in de BVE-sector van CompetentiePLUS zijn duale leerwegen:

1. De bestaande opleidingen en examens worden bij SITRAIN gedaan, bij de erkende Siemens PLC Trainingcenter te Zoetermeer. Hier behaald u erkende certificaten van SITRAIN.

2. De CompetentiePLUS Coaching, Practicum en Competentieverrijking middels toetsing en Beroepspraktijk-verslagen moeten met voldoende resultaten worden behaald.


Voor meer informatie kunt u zich vrijblijvend aanmelden met het onderstaande Aanmeldformulier voor werk en opleidingen. Met "vrijblijvend" wordt bedoeld dat u geen verplichtingen aangaat. U kunt zich op de gebruikelijke weg weer afmelden. Zie hieronder ook de Privacy Reglement.


Door zich aan te melden toont u interesse en/of u wenst meer informatie. Ook kunt u aangeven voor "Leren en Werken" met coaching werkbegeleidings trajecten. U ontvangt hierna de EVC-certificaten CP Mechatronica per Leertraject.


PRIVACY Reglement volgens het Nederlandse Recht.
Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en wordt nimmer gebruikt dan voor deze doelstelling, enig door CompetentiePLUS. Wilt u uw gegevens wijzigen en/of anders verwijderd hebben, meld u dat per emailbericht naar info@competentieplus.net

 

Aanmelden voor werk in de industrie, volgen van veiligheidscursussen VCA-B, VCA-VOL of PLC Techniek